PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Yellow Move

1.) Algemeen

De privacyverklaring van Yellow Move is geschreven om (potentiële) opdrachtgevers en een ieder, die werkt (of heeft gewerkt), wordt ingehuurd, opdrachten accepteert of leveranciers van Yellow Move te informeren over hoe wordt omgegaan met persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens. Dit alles volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke is ingegaan op 25 mei 2018 en geldig is in de hele Europese Unie. Onze Privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen waardoor wij adviseren de verklaring periodiek te raadplegen.

2.) Activiteiten

Yellow Move voert werkzaamheden uit in de logistieke dienstverlening. Tot de hoofdactiviteiten kan worden gerekend; het nationaal en internationaal verzorgen van verhuizingen en kunsttransporten over land, zee en door de lucht, het opslaan van goederen en het adviseren en begeleiden van expats. Ook werkzaamheden op consultant- en adviesbasis vallen onder deze werkzaamheden. Yellow Move werkt volledig digitaal en virtueel vanuit Rotterdam. Het bedrijf staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 83506926 te Rotterdam en is honderd procent eigendom van de heer Roy Monfils die als zodanig de dagelijkse directie voert.

3.) Gegevens

Persoonsgegevens worden verzameld om arbeidscontracten en/of inhuur- of verhuurovereenkomsten overeen te komen. Ook werkafspraken, verantwoordelijkheden gedurende de uitvoering van opdrachten behoren hiertoe. Alsmede worden persoonsgegevens gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van afdrachten waaronder bijvoorbeeld belastingen en pensioenen. Voor het verkrijgen van of import- of exportvergunning of vrijstellingen voor belastingen zijn kopieën van paspoorten en/of identiteitsbewijzen, arbeidscontracten, huur/koop contracten nodig. Gegevens van opdrachtgevers worden verzameld om volledige offertes en/of werkafspraken aan te bieden of vast te leggen. Alle gegevens worden per jaar digitaal in de Cloud bij Google opgeslagen en worden na 5 jaar verwijderd als er geen activiteiten meer plaatsvinden. Gegevens worden alleen digitaal opgeslagen, er worden geen fysieke kopieën gemaakt.

4.) Arbeidscontracten werknemers

Voor het opstellen en overeenkomen van arbeidscontracten is legitimatie en het bij het arbeidscontract voegen van een identiteitsbewijs en/of paspoort wettelijk verplicht. Een identiteitsbewijs en/of paspoort of enig ander document dat hiervoor gebruikt wordt, zal altijd digitaal worden opgeslagen. Yellow Move heeft een wettelijke bewaarplicht van 5 jaar. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs voor verificatie, omdat hierop geen nationaliteit wordt vermeld dat de reden is dat Yellow Move deze als zodanig niet accepteert.

5.) Gebruik gegevens

Indien men het niet prettig vindt dat zijn gegevens worden opgeslagen bij Yellow Move en/of gebruikt worden, dan kan men een email sturen naar info@yellowmove.com t.a.v. de heer Roy Monfils en deze verzoeken alle gegevens te verwijderen die op hem of haar betrekking hebben. Het dossier per persoon of bedrijf zal dan normaliter binnen 24 uur verwijderd worden. Yellow Move zal gegevens nooit overdragen aan derden mits de uitvoering van werkzaamheden dit vergen. Gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden, mits Yellow Move van eigenaar verandert.

6.) E-mail

Yellow Move behoudt zich het recht voor vrijblijvend nieuws, informatie en facturen te versturen via email naar alle e-mailadressen die aan Yellow Move zijn gegeven of zijn binnengekomen via de website. Indien iemand niet wenst te worden geïnformeerd en geen mail meer wenst te ontvangen, kan hij/zij zich afmelden door een mail te sturen naar info@yellowmove.com t.a.v. de heer Roy Monfils met het verzoek zich af te melden.

7.) Aansprakelijkheid

Voor verlies of lekken van enige vorm van gegevens, veroorzaakt door datalekken bij bijvoorbeeld Google (Email, Cloud, Analytics, Adwords) of hosting bedrijf van de website,
e-mail server, WordPress etc. of die worden verstuurd via de website van Yellow Move, aanvaardt Yellow Move geen enkele aansprakelijkheid.

8.) Tot slot

Ondanks vele bronnen te hebben geraadpleegd, waarbij https://autoriteitpersoonsgegevens.nl leidend is geweest, en adviezen te hebben opgevolgd zou het kunnen zijn dat er onjuistheden in onze Privacyverklaring zijn opgetreden. Wij verontschuldigen ons hiervoor. Klachten, opmerkingen, adviezen of aanvullende informatie kan gestuurd worden per email aan info@yellowmove.com.

9.) Recht

Nederlands recht is op elke opdracht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Rotterdam.

Yellow Move Nederland
Westerstraat 10, Unit C7070
3016 DH Rotterdam
Nederland
Telefoon +31 (0)85 3031497
Email info@yellowmove.com
Kamer van Koophandel nummer 83506926
BTW nummer NL003831018B46

Yellow Move Ltd. Malta
47, 'Oyia Business Centre', Floor 0
Cross Road
MRS 1547 Marsa
Malta
Telefoon +356 27 139 386 / +356 77 316 238
Email info@yellowmove.com
KVK (MBR) C94588
BTW nummer MT26934904

Yellow Move Spanje
Torrevieja, Alicante
Spanje
Telefoon +34 600 239893
Email yellowmovespain@gmail.com of info@yellowmove.com
NIE nummer Z-1759756-P

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Wij hanteren een actief privacybeleid.

Offerte aanvraag knop

Heeft u een andere vraag?

 

Bij het versturen van gegevens gaat men akkoord met het privacybeleid en algemene voorwaarden van Yellow Move.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.