Verhuistips

Graag willen wij mensen die een verhuizing in het verschiet hebben, bewust maken van een aantal door ons opgestelde tips en regels. Het is de verantwoording van de verhuizende familie hiervoor zelf zorg te dragen, daar bij schade door nalatigheid de verzekering niet zal uitkeren. De verhuizer heeft niet altijd de kennis of verantwoordelijkheid deze zaken voor u volgens de regels te verzorgen.

1. Zorg ervoor dat u uw paspoort, rijbewijs, sleutels, tickets en andere belangrijke papieren bij de hand houdt en niet op een plaats achterlaat waar deze door de verhuizers kan worden ingepakt. Vergeet niet uw medische gegevens (huisarts/tandarts/ziekenhuis/röntgenfoto’s e.d.) tijdig op te vragen om mee te nemen of door te laten sturen naar uw nieuwe arts(en).
2. Tanks van grasmaaiers, bromfietsen, motorfietsen, auto’s, olielampen, frituurpannen, gasflessen dienen geleegd te zijn.
3. Een koelkast en/of vriezer dient 24 uur voor transport te zijn uitgeschakeld en te zijn leeggeruimd. De koelkast en/of vriezer mag pas worden aangezet 24 uur nadat deze op zijn uiteindelijke plaats is gezet.
4. Het is raadzaam de transportvoorschriften van een computer, printer, scanner etc. volgens de instructies transport klaar te maken en vooraf externe back ups te maken. Eventuele interne schade wordt niet vergoed door de verzekeringsmaatschappij.
5. Een crash van een harde schijf van de computer of het verliezen van gegevens wordt niet door de verzekeringsmaatschappijen vergoed.
6. Er wordt geadviseerd vloeibare artikelen (wijn, frisdrank) niet met de verhuisauto mee te geven met vriezend weer. Schade door vorst wordt niet door de verzekering vergoed.
7. Lekkages en schade door geopende verpakkingen van levensmiddelen, drank en andere vloeistoffen kunnen niet op de verzekering worden verhaald.
8. Deuren en ramen zijn in Nederland kleiner dan in de meeste andere landen. Houdt u daarom rekening met de mogelijkheid dat bijvoorbeeld een tweepersoons box spring of matras niet het huis in kan.
9. Leeg verpakkingsmateriaal dient na het uitpakken schoon, droog en plat te worden bewaard indien de afspraak is dat de verhuizer dit later ophaalt.
10. Ook al gaat de service van verhuizen erg ver, er mag niet van de verhuismedewerkers worden verwacht dat de afwas wordt gedaan of dat de asbakken, vuilnisbakken of wasmachine worden geleegd.
11. Het verhuizen van een waterbed is geen probleem. Het leegpompen van een waterbed kan door het verhuisbedrijf worden geregeld bij een daartoe gespecialiseerd bedrijf mits minimaal 5 werkdagen voor de verhuisdatum als zodanig is verzocht. Het vullen van een waterbed moet door de verhuizende familie zelf worden verzorgd. Lekkages en/of stabilisatieschotten die zijn losgeraakt wordt niet door de verzekering gedekt.
12. Het verhuizen van tuin- en kamerplanten is geen probleem. De familie dient er zelf zorg voor te dragen dat deze klaar staan voor transport en dusdanig verpakt zijn dat deze niet kunnen lekken of de verhuizer en/of andere goederen kan beschadigen of vies maakt.
13. Openhaardhout kan eventueel worden meegenomen. Schade welke wordt veroorzaakt door ongedierte of vocht dat zich hierin bevindt wordt niet gedekt door de verzekering.
14. Wij adviseren huisdieren tijdig elders onder te brengen. Gedurende de verhuizing staan deuren en ramen langdurig open, waardoor dieren in paniek kunnen raken en/of kunnen ontsnappen.
15. Zorg ervoor dat de wasmachinebeugels op de wasmachine klaarliggen. Alleen dan zal de verhuizer deze voor transport monteren. Als deze niet zichtbaar bij de wasmachine aanwezig zijn, kan van de verhuismedewerker niet worden verwacht dat hij hiernaar op zoek gaat.
16. Goederen die u niet meer wenst mogen niet zonder toestemming van het verhuisbedrijf worden meegegeven aan de verhuizer om deze bijvoorbeeld weg te gooien.
17. Gevaarlijke, brandbare of explosieve stoffen mogen niet in een verhuizing worden vervoerd.
18. Laat uw telefoon pas afsluiten een dag na de verhuizing, zodat wij contact met u kunnen houden.
19. Maak afspraken met de buren om de parkeerplaatsen en ingang(en) vrij te houden.

Yellow Move Nederland
Westerstraat 10, Unit C7070
3016 DH Rotterdam
Nederland
Telefoon +31 (0)85 3031497
Email info@yellowmove.com
Kamer van Koophandel nummer 83506926
BTW nummer NL003831018B46

Yellow Move Ltd. Malta
47, 'Oyia Business Centre', Floor 0
Cross Road
MRS 1547 Marsa
Malta
Telefoon +356 27 139 386 / +356 77 316 238
Email info@yellowmove.com
KVK (MBR) C94588
BTW nummer MT26934904

Yellow Move Spanje
Torrevieja, Alicante
Spanje
Telefoon +34 600 239893
Email yellowmovespain@gmail.com of info@yellowmove.com
NIE nummer Z-1759756-P

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Wij hanteren een actief privacybeleid.

Offerte aanvraag knop

Heeft u een andere vraag?

 

Bij het versturen van gegevens gaat men akkoord met het privacybeleid en algemene voorwaarden van Yellow Move.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.