Verzekeringen

Aanvraag voor verzekering

Algemeen

Deze aanvraag dient geprint te worden, volledig naar waarheid te worden ingevuld en te worden ondertekend door de eigenaar van de goederen. De ondertekenaar gaat ermee akkoord, en is zich ervan bewust, dat het niet juist invullen, of het niet naar waarheid invullen of het niet ondertekenen van deze aanvraag, afwijzing van een eventuele claim tot gevolg kan hebben en vrijwaart Yellow Move of haar partners en/of onderaannemers en/of verzekeraar van vervolging en/of aansprakelijkheid.
Yellow Move maakt voor en/of gedurende het laden een paklijst (household goods packing list) welke uiteindelijk ook voor verzekeringsdoeleinden gebruikt kan worden.

Voor elk soort transport dient een aparte aanvraag te worden ingevuld.
Wij adviseren de vervangingswaarde op bestemming in te vullen en/of dusdanig in te vullen dat de maximale waarde zoals overeengekomen in de offerte niet wordt overschreden.
Bedragen dienen ingevuld te worden in Euro’s inclusief belastingen.
Verzekeringen zijn pas definitief na ontvangst van de aanvraag door Yellow Move en na een schriftelijke bevestiging van Yellow Move.

De verzekering geeft geen dekking voor: planten welke doodgaan, levende have welke ziek wordt of overlijdt, vermissing van kontante gelden/valuta/creditcards, lekkages van waterbedden en/of stabilisatieschotten welke zijn losgeraakt, schade veroorzaakt door ongedierte of vocht dat zich in goederen bevindt, schade door geopende verpakkingen van levensmiddelen, drank en andere vloeistoffen, crash van een harde schijf van de computer of het verliezen van gegevens.

Mits anders apart overeengekomen zijn niet verzekerd: verzamelingen (bijvoorbeeld munt- of postzegelverzamelingen, wijn, etc.), kunst (waardevolle schilderijen, beelden, antiek, etc.), sieraden (goud, zilver, juwelen, etc.), instrumenten (medisch, muziek, optisch, etc.), Perzische tapijten, merkkleding indien deze niet als zodanig op deze aanvraag zijn opgegeven. Wij adviseren foto’s te maken in geval van enige twijfel. Interne schade van elektrische en elektronische apparaten, zonder schade aan de verpakking(en).

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing mits anders overeengekomen in de offerte/opdracht of in deze aanvraag. De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website. Door ondertekening van deze aanvraag verklaart de ondertekenaar deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

Volledige naam van aanvrager : _____________________________________________

Volledige naam eigenaar goederen : _____________________________________________

Volledig ophaal/laadadres : _____________________________________________

Volledig aflever/losadres : _____________________________________________

1) Voor welk soort dienst wenst u verzekering aan te vragen?
0 Transport verzekering 0 Opslagverzekering

2) Welke soort transport betreft het?
0 Luchtvracht 0 Zeevracht 0 Wegtransport
3) Wenst u een voertuig(en) te verhuizen?
0 Ja 0 Nee Totaal waarde voertuig(en) Euro ____________
(Voor elk voertuig moet een voertuiginformatie sheet (auto details) worden ingevuld. Dit voertuiginformatie sheet maakt deel uit van de verzekeringsaanvraag en is te downloaden op onze website.)

4) Heeft u speciale elektrische en elektronische apparaten?
0 Ja 0 Nee Indien Ja, waarde Euro ____________
(bijvoorbeeld: fotocamera(s), filmapparatuur, geluidsapparatuur,
computer(s), flat screen(s), tablet(s), telefoon(s), etc.)

5) Woonkamer(s) Euro ____________

6) Eetkamer(s) Euro ____________

7) Keuken(s) Euro ____________

8) Studeerkamer(s) Euro ¬¬¬¬¬¬____________

9) Badkamer(s)/Toilet(ten) Euro ____________

10) Hal/Entree Euro ____________

11) Slaapkamer (gezinshoofd) Euro ¬¬¬-____________

12) Slaapkamer ____________________________ Euro ____________

13) Slaapkamer ____________________________ Euro ____________

14) Slaapkamer(s) (extra en of restant)__________ Euro ____________

15) Gasten slaapkamer Euro ____________

16) Zolder/Bergruimtes/Kelder Euro ____________

17) Garage Euro ____________

18) Schuur Euro ____________

19) Tuin/Balkon Euro ____________

20) Extra en/of speciale items/objecten___________________________ Euro ____________

25) Is er nog iets dat wij moeten weten? _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26) Wenst u de deur tot deur transportkosten mee te verzekeren?
0 Ja 0 Nee Deur tot deur kosten Euro ____________

Totaal te verzekeren bedrag: (totaal van 1 t/m 26) Euro ____________

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend (plaats): _____________________________________

Door ondertekening van deze aanvraag verklaar ik dat alles naar waarheid is ingevuld en eigenaar te zijn van de goederen die verhuisd worden.

Volledige naam eigenaar goederen: ____________________________________________________

Datum: ______________________ Handtekening: _____________________________________¬¬

Diensten

Bij Yellow Move heeft u altijd te maken met dezelfde contactpersoon die alles begeleidt en die op de hoogte is van elke detail. Of dit nu is bij een volledige relocation, bij alleen de verhuizing of een combinatie hiervan. Wij zijn 24/7 bereikbaar voor noodgevallen. Hieronder een overzicht van de diensten die Yellow Move levert.

Yellow Move verhuist van een enkel bureau tot het volledige kantoor. Of dit nu binnen het zelfde gebouw moet gebeuren of naar een ander gebouw. Wij verhuizen kantoren intern, nationaal of internationaal. Wij houden er rekening mee dat de werkzaamheden van de opdrachtgever moeten doorgaan en kunnen hiervoor zinvolle adviezen geven en meedenken. Yellow Move stelt vooraf een verhuisplan en stappenplan op. Hierdoor is alles duidelijk voor alle betrokkenen. Ook de afgesproken werkzaamheden zullen nauwkeurig in detail worden vastgelegd. Wij beschikken zelf over al het benodigde verhuismateriaal zoals; rollend materiaal, verhuisdozen, speciale plastic bakken en containers om goederen veilig en ordelijk te verpakken. Voor elke verhuizing wordt een informatiesheet gemaakt voor de werknemers waarop duidelijk de werkzaamheden en verpakkingsinstructies worden beschreven. Yellow Move stelt ook altijd een meewerkend voorman aan die van het begin tot het eind verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Een verhuizing kan een hectische situatie zijn. Yellow Move doet er alles aan deze periode zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij kunnen helpen met het inpakken en uitpakken van goederen, en hebben de kennis om meubilair te demonteren en te monteren. Indien men schilderijen, lampen, gordijnen etc. wilt laten ophangen dan hebben wij onze eigen handyman dat als een aanvullende dienst kan worden aangeboden. Ook het verwijderen van tapijt of laminaat en het weggooien hiervan kan als een aanvullende dienst worden aangeboden. Verhuizen is voor Yellow Move dagelijkse routine. Een goede coördinatie kan alleen worden gegarandeerd als alle wensen en details vooraf goed zijn afgestemd welke altijd genoemd worden in een offerte van Yellow Move.

Internationaal verhuizen, emigreren of immigreren, kan over land, over zee of via de lucht. Internationaal verhuizen betekent onder andere verandering van; cultuur, gewoontes, woning, taal, school, vrienden, etc. Ook krijgt men te maken met aanpassingen van bijvoorbeeld; het rijbewijs, pensioen, belastingzaken, bankzaken, tewerkstellings- of verblijfsvergunningen, visa, etc. De relocation specialist(en) van Yellow Move kan vooraf inventariseren wat men te wachten staat en een volledige begeleiding bieden. Niet alleen voor de verhuizing maar ook bij alle andere zaken die daarbij komen kijken. Wij beschikken over een internationaal netwerk van specialisten.

Yellow Move beschikt over eigen opslaglocaties. Onze opslag is beveiligd en verwarmd. Wij kunnen goederen voor korte of lange periodes opslaan. Of het nu een enkel object is of een hele inboedel, Yellow Move slaat letterlijk elk stuk op. Wij slaan ook goederen op die nog niet in het vrije verkeer zijn gekomen. M.a.w. goederen die nog niet zijn ingeklaard door de douane. Ook voertuigen of personenauto’s kunnen voor korte of lange duur worden opgeslagen.

Yellow Move is een relocation specialist met een eigen verhuisservice. Alles rondom een verhuizing kan door Yellow Move worden begeleid. Wij kunnen assisteren met het zoeken naar de gewenste woning, inschrijving gemeente, aanvragen tewerkstellings- en/of verblijfsvergunning, openen bankrekening, omzetten rijbewijs, selecteren van de juiste school, etc. Wij zijn ervan overtuigd dat relocation service vanuit verhuizers bloed veel beter kan worden gemanaged dan bijvoorbeeld door een accountant of financiële instelling.
Klik hier voor meer details over onze relocation services.

Een doos van A naar B brengen kunnen we allemaal. Een kast monteren van een bekende meubelleverancier lukt vaak ook wel. Moeilijker wordt het als het een exclusief meubelstuk, schilderij, machine of een antieke kroonluchter betreft. Of, misschien heeft uw eigen facilitaire hulp, aannemer of leverancier van systeemwanden/plafonds geen tijd.
Een verhuizing wordt vaak afgestemd op een aanvullende dienstverlener. Yellow Move met 35 jaar ervaring heeft daarom een eigen handyman service die verder gaat dan men zou verwachten.
Wij zijn creatief, verstandig, vaardig en hebben vooral een groot netwerk van specialisten.
Denken in oplossingen en adviseren waar nodig zit in onze genen.
Wij verzorgen onder andere:
a) Het verwisselen/vervangen van stekkers, lampen, kamernummers, sanitair, sloten, etc.
b) Het aansluiten van internet, televisie, wasmachine, droger, lampen, kranen, etc.
c) De- of monteren meubels, tuinhuisjes, klimrekken, palletstellingen, etc.
d) Ophangen van spiegels, schilderijen, foto’s, EHBO dozen, whiteboards, flatscreens, beamers, etc.
e) Reparaties aan meubels, muren, vloeren en plafonds of herstellen van verfwerk
f) Verhuizingen binnen kantoren of van de een naar het andere pand
g) Opleveringsschoonmaak van kantoren en/of woningen
h) Risico inventarisaties binnen scholen, kinderdagverblijven, bedrijven en kantoren
i) Speciale verpakkingen voor kwetsbare dure objecten of kunst
j) Plaatsen van nieuwe of het verplaatsen van bestaande systeemwanden/plafonds of nieuw te plaatsen metal-stuc wanden.

Al meer dan 35 jaar verhuizen wij kostbare inboedels voor de top van de zakenwereld, ambassadeurs, topsporters, artiesten en vermogende particulieren. Inboedels welke altijd wel unieke verzamelingen, kunst, antiek, sieraden of andere kostbaarheden bevatten.
Yellow Move heeft een aparte service voor het verpakken en transporteren van kunst of andere kostbaarheden of speciale apparatuur. Of het nu een enkel stuk Chinees Ming porselein betreft, een schilderij van Vincent van Gogh, een Mondriaan of eieren van Fabergé. Goederen kunnen als speciaal transport getransporteerd worden, maar dit kan ook op basis van deellading met andere goederen dat kosten op het transport kan besparen.
Regelmatig wordt de kennis en service van Yellow Move ingehuurd naast een traditionele verhuizer, om kostbaarheden zodanig te verpakken dat schade gedurende een normaal transport bijna onmogelijk is. Of dit nu een kunsttransport door de lucht, over de weg of over zee betreft, wij doen het wereldwijd.
Wij beschikken over de juiste kennis en verpakkingsmaterialen waarmee goederen verpakt moeten worden. Onze mensen zijn zeer ervaren, gekwalificeerd, beschikken over een bewijs van goed gedrag en spreken de moderne talen. Wij beschikken over de benodigde vergunningen en kwalificaties.
Onze vervoermiddelen zijn zonder reclame en voorzien van extra versluitingen. Deze voldoen aan de hoogste beveiligingsklasse, beschikken over track en trace en verschillende GPS zenders. Onze laadruimte is verwarmd en onze auto’s worden altijd bewaakt geparkeerd onder toezicht van onze chauffeurs.
Desgewenst maken wij foto’s van de te verpakken goederen en kunnen wij de goederen ophangen of plaatsen. Wij regelen alle benodigde vergunningen, douane documenten en verzekeringen. Het opslaan van goederen gebeurt dubbel beveiligd in geklimatiseerde en extra beveiligde containers of kisten die allen weer zijn voorzien van bewegings- en warmtesensors met eigen GPS zenders zodat ook in de loods goederen apart in de gaten kunnen worden gehouden.

Regelmatig komt het voor dat er bij een internationale relocation ook een huisdier moet worden vervoerd. Binnen de landen van de Europese Unie is dit meestal geen probleem en nemen de eigenaren veelal hun huisdier zelf mee. Gaat men naar bijvoorbeeld Amerika verhuizen of naar Korea dan is het raadzaam vooraf alle regels en reglementen in kaart te brengen. Over het algemeen worden huisdieren via luchtvracht getransporteerd. Yellow Move kan dit voor u verzorgen. Vooraf checken wij alle voorwaarden en regels bij onze transport partner VCK Logistics. Als back-up vragen wij hetzelfde na in het land van bestemming. Op deze manier weten wij zeker dat er niets aan het toeval wordt overgelaten. Voor meer informatie kunt de website van onze partner bezoeken, VCK Logistics Airfreight.

Bij een verhuizing is het verstandig een verzekering af te sluiten die de juiste dekking geeft. Ondanks dat Yellow Move een van de laagste claimratio heeft adviseren wij toch een verzekering af te sluiten omdat ook Yellow Move afhankelijk is van derden zoals bijvoorbeeld rederijen en luchtvaartmaatschappijen. Yellow Move werkt met een tussenpersoon die gespecialiseerd is in transport en in het bijzonder verhuizingen. Verhuisverzekeringen zijn erg kostbaar omdat het risico groot is dat er iets kan gebeuren dat niet altijd de schuld van de verhuizer hoeft te zijn. Ook gedurende de opslag is het raadzaam goederen te verzekeren. Een aanvraagformulier voor een verzekering van Yellow Move is hier te downloaden.

Veel gestelde vragen

Is een offerte of advies van Yellow Move gratis?

Ja, een offerte of advies van Yellow Move is altijd gratis zonder enige verplichting.

Kunnen jullie ook een woning zoeken?

Ja, Yellow Move heeft een eigen relocation afdeling die voor expats onder andere woonruimte kan zoeken maar ook de tewerkstellings- en verblijfsvergunning en alle andere zaken rondom een verhuizing kan begeleiden.

Moet ik zelf de douane zaken regelen?

Nee, Yellow Move regelt alle douane zaken die nodig zijn om goederen uit en/of in te klaren.

 

Kan ik een voertuig mee verhuizen?

Ja, Yellow Move verhuist voertuigen mee in de verhuisauto, container of als speciaal transport.

Demonteren of monteren jullie ook meubels?

Ja, Yellow Move demonteert waar nodig voor transport en of het verplaatsten hiervan. Al het gedemonteerde wordt ook weer gemonteerd.

 

Kunnen goederen tijdelijk worden opgeslagen?

Ja, Yellow Move kan goederen opslaan voor langere of kortere periodes. Ook kunnen goederen worden opgeslagen voordat deze worden verstuurd per zeevracht of luchtvracht.

Pakken jullie ook goederen in?

Ja, Yellow Move verpakt alle goederen in daarvoor speciaal ontworpen dozen en pakt deze ook weer uit indien gewenst.

Heeft u een andere vraag?

Bij het versturen van gegevens gaat men akkoord met het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Yellow Move.

Reviews

Recent ben ik van Nederland naar Washington DC en een deel naar Sri Lanka verhuisd. Alles was perfect voorbereid en volledig afgehandeld volgens schema. Bovenal geen enkele schade opgelopen bij beide transporten. Bedankt voor de goede zorgen. Voormalig ambassadeur van Sri Lanka in Nederland.

Ondanks dat het management van mijn relocation in Nederland plaats vond ben ik naar volle tevredenheid verhuisd van Jakarta naar Vancouver Canada. Ik zal zeker weer gebruik maken van de diensten van Yellow Move wanneer hiertoe aanleiding is. De heer H.J.M Meijer.

Mijn verhuizing van Zuid Frankrijk naar Nederland Haarlem is perfect verlopen. Vooraf was ik erg zenuwachtig maar de dames aan de telefoon bij Yellow Move hebben mij volledig begeleid en ondersteund. Proficiat. Mevrouw Kamschuur.

Waarom Yellow Move?

Betrouwbaar

Yellow Move is een betrouwbaar familiebedrijf met wereldwijde contacten!

Wereldwijd

Het personeel van Yellow Move heeft meer dan 35 jaar ervaring in het managen van wereldwijde verhuizingen en relocation services!

Kennis

Yellow Move heeft de kennis over douane formaliteiten wereldwijd en transport over de weg, via zee en door de lucht!

Yellow Move Nederland
Westerstraat 10, Unit C7070
3016 DH Rotterdam
Nederland
Telefoon +31 (0)85 3031497
Email info@yellowmove.com
Kamer van Koophandel nummer 83506926
BTW nummer NL003831018B46

Yellow Move Ltd. Malta
26, Penthouse 4, Triq Sigismondo Dimech
BZN 1100 BALZAN
Malta
Telefoon +356 27 139 386 / +356 77 316 238
Email info@yellowmove.com
KVK (MBR) C94588
BTW nummer MT26934904

Yellow Move Spanje
Alicante
Spanje
Telefoon +34 600239893
Email yellowmovespain@gmail.com

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Wij hanteren een actief privacybeleid.

Offerte aanvraag knop

Heeft u een andere vraag?

 

Bij het versturen van gegevens gaat men akkoord met het privacybeleid en algemene voorwaarden van Yellow Move.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.